Minister Karla Peijs opent binnenvaartcongres in China

Minister Karla Peijs van Verkeer en Waterstaat brengt van 10 tot en met 13 januari aanstaande een werkbezoek aan China. Zij wordt hierbij vergezeld door een grote groep vertegenwoordigers van zowel publieke en private partijen. Het bezoek staat in het teken van het Yangtze Shipping Inland Forum. Dit binnenenvaartcongres is samen met de Chinese minister Li Shenglin van Communicatie georganiseerd en vindt plaats in Wuhan, één van de belangrijkste haven langs de Yangtze. Het biedt de Chinese en Nederlandse binnenvaartsector een unieke kans om informatie uit te wisselen over de verdere ontwikkeling van de binnenvaart op de belangrijkste Chinese binnenvaartrivier de Yangtze.

Tijdens het bezoek van minister Peijs aan China in november 2005 heeft samen met de voorganger van minister Shenglin, de heer Zhang Chunxian een Memorandum of Understanding (MoU) getekend. Het Yangtze Shipping Forum is een concrete uitwerking van dat MoU met als uitgangspunt om kennis en ideeën te wisselen over diverse aspecten van de binnenvaart onder andere vloot-innovatie, vergroten capaciteit, wet- en regelgeving en vervoer gevaarlijke stoffen. Ook biedt het de gelegenheid om de samenwerking tussen China en Nederland verder vorm te geven en de positie van het Nederlandse bedrijfsleven op de Chinese markt te versterken.

Het is een unieke gebeurtenis dat twee landen die geografisch zover uit elkaar liggen samen een binnenvaartconferentie organiseren. China is een land dat zich economisch enorm aan het ontwikkelen is en de binnenvaart groeit mee, met name op de 6300 km Yangtze. Nederland is het grootste binnenvaartland van Europa en heeft veel kennis op het gebied van techniek, opleidingen, milieu, leefbaarheid en duurzaamheid. De huidige ontwikkelingen van Chinese binnenvaart zijn zeer indrukwekkend. In vergelijking met de binnenvaart op de Rijn (1300 km) en Donau (2900km) vervoert de Chinese binnenvaart nu al ongeveer de helft meer aan cargo. Nederland wil als grootste Europese binnenvaartland haar expertise delen, zodat China deze groeiende vervoersvraag goed en veilig kan opvangen.