Steun van Nederland voor Sint Maarten, Bonaire, Saba en Sint Eustatius

De Nederlandse delegatie


Nederland trekt ruim 1 miljard Antilliaanse guldens (ANG) uit voor financiële steun aan de Nederlandse Antillen, Sint Maarten, Bonaire, Saba en Sint Eustatius. Met het geld worden schulden gesaneerd, betalingsachterstanden weggewerkt en investeringen gedaan in economie en samenleving. De streefdatum voor nieuwe verhoudingen in het Koninkrijk is gesteld op koninkrijksdag 15 december 2008. Deze afspraken vormen de eerste en concrete stap in de eerder door Nederland toegezegde sanering van de schulden. Hiermee is een grote en definitieve stap gezet op weg naar een betere toekomst voor de inwoners van Sint Maarten, Bonaire, Saba en Sint Eustatius.

De Nederlandse delegatie

De steun van Nederland is er op gericht de eilanden een goede startpositie te geven voor de toekomst. Sint Maarten wordt dan land binnen het Koninkrijk. Bonaire, Saba en Sint Eustatius krijgen een directe band met Nederland, vergelijkbaar met een gemeente. De bevolking van de eilanden profiteert van de financiële afspraken. Door de maatregelen ontstaat er ruimte op de begrotingen die ten goede komen aan onderwijs, gezondheidszorg, huisvesting, sociaal beleid en armoedebestrijding. De financiële toezichthouder ziet hier op toe.

De Nederlandse delegatie

Voor schuldsanering trekt Nederland ANG 224 miljoen uit. Voor het wegwerken van betalingsachterstanden is ANG 259 miljoen gereserveerd. Voor extra investeringen in economie en samenleving krijgen de vier eilanden de beschikking over ANG 71 miljoen. Voor de korte termijn is voor concrete projecten een bedrag van ANG 15 miljoen beschikbaar. Gedacht moet worden aan sociale projecten, investeringen in infrastructuur en achterstallig onderhoud aan scholen en wijkgebouwen. Verder is nog ANG 13 miljoen uitgetrokken voor begrotingssteun (zie bijlage voor verdeling per eiland). Het geld voor begrotingssteun is eenmalig voor 2007 en bedoeld voor uitgaven in de gezondheidszorg.

De Nederlandse delegatie

Verder is afgesproken dat Nederland zodra de financiële toezichthouder er is, een bedrag van ANG 507 miljoen stort op een bestemmingsrekening bij de centrale bank van de Nederlandse Antillen. Dat geld is op termijn bedoeld voor het aflossen van het geschatte aandeel van Sint Maarten, Bonaire, Saba en Sint Eustatius in de nog niet verdeelde schuld van de Nederlandse Antillen.

De Nederlandse delegatie

Bijlage

Overzicht bedragen per eilandgebied en land
Bedragen in miljoenen euro’s (afgerond)

Ned. Antillen St Maarten Bonaire Saba St Eustatius
Schuldsanering 103
Betalingsachterstand 84 25 2,5 7
Begrotingssteun 1,5 1,5 1,5 1,5
Quick wins 3 1 1 1 1
Soc-econ initiatief 12 9 6 6
Bestemmingsrekening 233