Topbeloningen Publieke Omroep aan banden

De minister is van mening dat er soms een ster is die de kijkcijfers van een net of een avond omhoogtrekt en dat in die gevallen een hogere beloning te rechtvaardigen is. Hoeveel extra deze "unieke talenten" mogen verdienen ligt (nog) niet vast. De minister van OCW pleit voor bescheiden toeslagen. Er ontstaan volgens hem scheve gezichten als de uitzonderingen astronomsich hoge bedragen zouden ontvangen.

Henk Hagoort (voorzitter van de raad van bestuur van Publieke Omroep) kan leven met de afspraken, volgens een zegsman had Hagoort liever een wat hoger plafond gezien, maar legt hij zich neer bij de politieke realiteit.

Hagoort en Plasterk verwachten dat de beloningscode een matigende werking krijgt en dat het aantal grootverdieners in Hilversum zal teruglopen.

Volgens een rapportage van het Commissariaat voor de Media zaten in 2008 in totaal 47 personen boven de norm, dit zijn er 7 minder dan in 2007 het geval was. In 18 gevallen betreft het een omroepbestuurder en in 29 gevallen een presentator. Van de in totaal 47 overschrijdingen zijn er 10 indicenteel (veroorzaakt door eenmalige uitkeringen).

Bron: Volkskrant, zaterdag 27 juni 2009