Werkconferentie bedrijventerreinen

Slimmer gebruik maken van de ruimte. Gezamenlijk de verouderde bedrijventerreinen aanpakken. Dat zijn de onderwerpen van de werkconferentie op donderdag 28 januari 2010.

Het Convenant Bedrijventerreinen 2010-2020 en de Handreiking van de Bestuurlijke Werkgroep Uitvoeringsstrategie Bedrijventerreinen (BWU) vormen de basis van de werkconferentie. De ministeries van VROM en EZ, het Interprovinciaals Overleg en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten werken samen.

Kosteloos

Zij willen dat zoveel mogelijk mensen kennis kunnen nemen van het Convenant en de Handreiking voor uitvoeringsstrategieën. Daarom wordt de werkconferentie kosteloos aangeboden.

Doelgroep

Gedeputeerden van provincies, burgemeester en wethouders van gemeenten, ambtenaren van provincies en gemeenten, vertegenwoordigers van beleggers, ontwikkelaars, ondernemers en natuur en milieuorganisaties.

Plaats

De werkconferentie wordt gehouden in het Provinciehuis van Zuid-Holland in Den Haag, van 13.00 tot 17.30 uur.

Aanmelden

U kunt zich hier aanmelden

Meer informatie

Ga naar activiteiten