'Economie voorop bij heroverwegingen'

De economie moet bij de heroverwegingen om de financiële en economische crisis op te lossen voorop staan. Werkgevers en werknemers moeten meer prikkels krijgen om te investeren in oudere werknemers en het energiebeleid moet zo worden ingericht dat het efficiënt en innovatief is maar niet ten koste gaat van de concurrentiepositie. Dat zegt secretaris-generaal Chris Buijink donderdag 7 januari 2010 in het traditionele nieuwjaarsartikel van 'economenblad' ESB.

'Het op orde brengen van de overheidsfinanciën is het uitgangspunt, maar dit moet en kan hand in hand gaan met het versterken van de economie,' aldus de hoogste ambtenaar van Economische Zaken. Buijink ziet niets in lastenverzwaringen en het hanteren van de kaasschaaf. 'Het is verstandiger om de heroverwegingen te gebruiken om bezuinigingen in kaart te brengen die bijdragen aan de economie, zoals minder rondpompen van subsidies en het vaker hanteren van het profijtbeginsel, zoals een sociaal leenstelsel voor het hoger onderwijs.'

Oudere werknemers

Buijink vindt ook dat werkgevers en werknemers meer prikkels moeten krijgen om te investeren in de inzetbaarheid van oudere werknemers. Hierdoor kan volgens de secretaris-generaal de arbeidsmarkt voor ouderen weer op gang gebracht worden. Volgens de hoogste ambtenaar van EZ zijn de inspanningen die gedaan worden om oudere werknemers weer aan een baan te helpen echter weinig lonend. 'De huidige WW functioneert als een vangnet waardoor er onvoldoende prikkels zijn om te investeren in inzetbaarheid,' aldus Buijnk. Het verkorten van de WW-duur en mensen meer financieel verantwoordelijk maken voor kortdurende werkloosheid ziet hij als mogelijke oplossing voor dit probleem.

Kernenergie

Duurzaamheid is volgens Buijink het kernwoord bij het energiebeleid. Dat moet efficiënt en innovatief zijn en niet ten koste gaan van de concurrentiepositie, maar deze juist te versterken. Omdat duurzaamheid een enorm beslag legt op de begroting vindt de sg dat prioriteiten anders moeten worden gelegd. Zo stelt hij onder andere voor om het taboe op kernenergie op te heffen en energiesubsidies meer in te zetten op innovaties die nog ver van de markt staan.

Over het innovatiebeleid is Buijink helder. Nederland moet kiezen voor een innovatiebeleid dat leidt tot meer bedrijvigheid en productiviteit. De secretaris-generaal concludeert dat Nederland er te weinig in slaag om kennis 'van binnen naar buiten te halen'. Door in het innovatiebeleid duidelijker keuzes te maken kan Nederland innovatiever worden.