Extra geld en meer samenwerking bij bevallingen

Als er extra miljoenen nodig zijn om de babysterfte in Nederland te verminderen, moet dat geld beschikbaar worden gesteld. Minister Klink zei dit gisteren bij de presentatie van een rapport van de Stuurgroep zwangerschap en geboorte.

Verpleegkundige houdt ziek babytje op de arm

In Nederland sterven meer baby's vlak voor, tijdens en vlak na de geboorte dan in andere Europese landen. Alleen Frankrijk en Letland doen het nog slechter. De stuurgroep adviseert onder meer artsen en ander medisch personeel zeven dagen lang dag en nacht paraat moeten staan. Bij noodgevallen moeten ze binnen vijftien minuten in het ziekenhuis zijn.

Minister Klink is blij dat de gynaecologen en verloskundigen elkaar door deze studie gevonden hebben. Het geeft hem vertrouwen dat de doelstelling, tenminste 50% minder vermijdbare babysterfte, gehaald wordt. Door moeder en kind centraal te stellen, komt het er niet meer op neer waar de bevalling plaatsvindt, maar dat de omstandigheden optimaal zijn voor moeder en kind, aldus Klink.

Minister Klink vindt dat voor de veilige geboorten extra geld beschikbaar moet zijn, als blijkt dat er meer gynaecologen en/of verloskundigen nodig zijn. Dat geld moet wel op het bestaande budgettair kader worden gevonden. Klink stuurt volgende maand een brief naar de Tweede Kamer met verdere voorstellen.