Helpdesk WaterWonen

Heeft u vragen over de regelgeving over wonen op het water? De helpdesk WaterWonen geeft de antwoorden.

Met de helpdesk WaterWonen wil het ministerie van VROM de realisatie van waterwoningen binnen Nederland versnellen. Via deze website kunt u uw vraag stellen aan professionals die ruime ervaring hebben met de realisatie van waterwoningen en drijvend bouwen. Hun kennis strekt van bouwtechniek, juridisch, duurzaamheid tot planologie.

Beschikbaar

De helpdesk WaterWonen is beschikbaar voor zowel (semi)overheden, bedrijfsleven, particulieren als onderwijs. Aan de helpdesk nemen ook nadere partijen deel, zoals de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) , Interprovinciaal Overleg (IPO), Unie van Waterschappen (UvW), Ministerie van Verkeer en Waterstaat, VROM Inspectie en kennisinstituten als SEV en Leven met Water. Ook marktpartijen worden betrokken.

Helpdesk

De helpdesk WaterWonen is opgebouwd uit twee delen, de helpdesk zelf en het expertteam. Al uw vragen komen binnen bij de helpdesk. Indien de direct parate kennis toereikend is, worden de vragen binnen 2 werkdagen beantwoord. Voor complexe vraagstukken staat op de achtergrond een expertteam klaar. Dit team bestaat uit professionals die in het dagelijkse leven veel met wonen op het water en drijvend bouwen te maken hebben.

Expertteam

De complexe vraagstukken worden door de helpdesk doorgestuurd naar het expertteam. Door de veelzijdigheid van het expertteam is de kans groot dat een passend antwoord gegeven kan worden. De behandeltijd door het expertteam is sterk afhankelijk van de complexiteit van het vraagstuk. Over de voortgang en het antwoord wordt u door de helpdesk op de hoogte gehouden.

Vraag & antwoord

Er zijn inmiddels al heel wat vragen over waterwonen beantwoord. Deze vragen en antwoorden zijn verzameld onder Vraag & Antwoord. Hier kunt u de 10 meest voorkomende vragen inzien en zo misschien direct het antwoord op uw vraag vinden. Hebt u uw vraag hier niet teruggevonden, stel dan uw vraag aan de helpdesk.