IB-ondernemer kan wel degelijk profiteren van innovatiebox

Ondernemers die in de inkomstenbelasting speur- en ontwikkelingswerk verrichten, kunnen de nieuwe innovatiebox toepassen nadat ze hun onderneming zonder fiscale afrekening (geruisloos) hebben ingebracht in een BV. Cor Overduin van het belastingadvieskantoor Grant Thornton schrijft vandaag ten onrechte in het Financieele Dagblad dat deze mogelijkheid niet bestaat.

Overduin gaat hiermee wederom de mist in, nadat hij zich eerder publiekelijk ook al onjuist uitliet over de fiscale behandeling van de directeur-grootaandeelhouder. Helaas worden ondernemers en burgers door dit soort berichtgeving op het verkeerde been gezet.

Tijdens de parlementaire behandeling van de introductie van de innovatiebox is namelijk uitvoerig stilgestaan bij het toepassingsbereik van de innovatiebox. Staatssecretaris De Jager heeft zowel in de Tweede Kamer als in de Eerste Kamer expliciet aangegeven dat een ondernemer in de inkomstenbelasting zijn onderneming geruisloos kan doorschuiven naar een BV waarbij de S&O-verklaring ook kan worden ingebracht. Een in de inkomstenbelasting ontwikkelde innovatie kan zo in de vennootschapsbelasting onder de innovatiebox worden gebracht. Door de innovatiebox worden met innovatie behaalde winsten belast tegen een laag tarief van 5 procent in plaats van 25,5 procent. Door de invoering van de flex BV zal het overigens zeer eenvoudig zijn om een dergelijke BV op te richten.