Initiatief meer vrouwen naar de top

Staatssecretaris Jack de Vries heeft vandaag de Charter van de Taskforce ‘Talent aan de Top’ ondertekend. Hiermee sluit Defensie aan bij een breed gedragen initiatief om de toestroom en doorstroom van vrouwen naar de top te bevorderen.

Deze Taskforce onder leiding van Sybilla Dekker heeft als doel om werkgevers te overtuigen meer vrouwen aan te stellen op topfuncties. De verklaring die tot stand is gekomen in samenwerking met VNO-NCW, de FNV, de SER, verschillende bedrijven en een aantal ministeries is al ondertekend door 100 organisaties uit de publieke sector en het bedrijfsleven.

Topfuncties

Defensie heeft al langer de ambitie om meer vrouwen in de top van de organisatie te krijgen. Elk jaar worden er 2 vrouwen opgeleid voor een topfunctie en over 2 jaar wil Defensie dat 3 procent van de militairen in de rang van kolonel en hoger vrouw is. Voor burgermedewerkers in schaal 14 en hoger streeft het departement naar een aandeel van 9 procent vrouwen.

Ruim 65 jaar geleden kwamen de eerste vrouwen bij de krijgsmacht en tot op de dag van vandaag zijn ze een belangrijk deel van de organisatie.