Richtlijnen huisstijl Rijkswaterstaat versie 2.0

De rijksoverheid heeft een nieuw gezicht. Eén logo en één stijl voor alle communicatiemiddelen. Met een gezamenlijke huisstijl wordt de rijksoverheid herkenbaarder en toegankelijker voor burgers en bedrijven. Daarom is gekozen voor een sobere stijl die helder en consistent is. De huisstijl van Rijkswaterstaat is hiervan een uitwerking. Logo, typografie, kleur, vlakverdeling en beeld zijn bouwstenen van een huisstijl. Voor het toepassen van onze huisstijl hebben we richtlijnen opgesteld die we beschrijven in dit document. Voor wie? Deze richtlijnen zijn bestemd voor iedereen die gebruikmaakt van onze huisstijl. Niet alleen voor ontwerpbureaus maar ook voor alle Rijkswaterstaatmedewerkers. Afzenderschap Als Rijkswaterstaat de afzender is van een boodschap, zijn deze richtlijnen van kracht. Raadpleeg bij een samenwerkingsverband de rijkshuisstijlrichtlijnen voor het afzenderschap, te downloaden op rijkshuisstijl.communicatieplein.nl/rws (klik achtereenvolgens op Basiselementen, Rijkslogo en Afzenderstructuur). Communicatiemiddelen De belangrijkste communicatiemiddelen die we bij Rijkswaterstaat gebruiken, staan in dit document beschreven. Er zijn basisbestanden beschikbaar waarmee de vaste ontwerpbureaus snel en op juiste wijze het gewenste communicatiemiddel kunnen maken. In dit document staan voorbeelden van bestaand drukwerk: zeker niet bedoeld om klakkeloos te kopiëren, maar vooral om te inspireren!