Verhagen blij met opheffen Amerikaanse reisbeperking voor mensen met hiv

Minister Verhagen is blij dat mensen die leven met hiv vanaf dit jaar onbeperkt naar de Verenigde Staten kunnen reizen. Nederland pleit er internationaal voor dat mensen met hiv een gewoon leven kunnen leiden en niet onnodig worden beperkt in hun bewegingsvrijheid.

“De VS sluit zich hiermee aan bij meer dan honderd andere landen,” aldus Verhagen (Buitenlandse Zaken). “Ik hoop dat dit voor de 57 overgebleven landen een stimulans is inreisbeperkingen voor mensen met hiv zo snel mogelijk op te heffen."

Vandaag vliegt Clemens Ruland als eerste hiv-positieve Nederlander zonder inreisbeperkingen naar New York. Hij is winnaar van een door het Aidsfonds en de Hiv Vereniging uitgeschreven prijsvraag. Op Schiphol wordt Ruland onder anderen uitgezwaaid door aidsambassadeur Marijke Wijnroks.

Hiv werd in de VS beschouwd als een infectieziekte met een hoog besmettingsgevaar vergelijkbaar met open tuberculose. Mensen met hiv konden daardoor tot nu niet naar de VS reizen, op een aantal uitzonderingen voor kort verblijf na. Wie zo’n vrijstelling van de Amerikaanse autoriteiten wilde ontvangen, moest de hiv-status bekend maken.

Zowel Nederland als de VN-organisatie UNAIDS pleitten al jaren voor het opheffen van inreisbeperkingen voor mensen met hiv. Sinds het instellen van het inreisverbod in 1987 stelde Nederland deze maatregel veelvuldig aan de orde in gesprekken met de Amerikaanse autoriteiten en vroeg er eveneens aandacht voor in EU-verband. Ook Zuid-Korea heeft de inreisbeperkingen voor mensen met hiv met ingang van dit jaar opgeheven.