Verslag Landbouw- en Visserijraad 14-16 december 2009

Kamerbrief over de raad met onder meer de volgende onderwerpen: etikettering van dierenwelzijn, de markt voor hout(producten), dierproeven, de situatie op de zuivelmarkt en het EU-plattelandsbeleid.