Beantwoording vragen over de steun van STW aan membraanonderzoek van het Singaporese bedrijf Hyflux

Hierbij zenden wij u, mede namens de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de antwoorden op de vragen van de leden Ten Broeke en Elias (beiden VVD) aan de minister van Economische Zaken over de steun van de
STW aan membraanonderzoek van het Singaporese bedrijf Hyflux (ingezonden 6 november 2009).