Expertmeeting gasopslag Bergermeer

Donderdag 14 januari 2010 is op verzoek van een aantal Noord-Hollandse gemeenten bij het ministerie van Economische Zaken een expert meeting gehouden over de gasopslag Bergermeer. Twee MIT-professoren zijn naar Den Haag afgereisd om hun contra-expertise over het seismische risico mondeling toe te lichten.

Minister van der Hoeven van Economische Zaken heeft als ambitie van Nederland de gasrotonde te maken van Noordwest Europa. Dit om de voorzieningszekerheid van gas ook op lange termijn te waarborgen. Gasopslagen zijn hier onderdeel van. TAQA wil in een leeg gasveld in de Bergermeer gasopslag realiseren.

Contra-expertise

TNO heeft onderzoek gedaan naar het seismische risico wanneer het veld als gasopslag in gebruik genomen zal worden. Vanuit de gemeenten bleven er echter nog steeds zorgen bestaan rondom dit vraagstuk. Economische Zaken heeft naar aanleiding daarvan een contra-expertise uit laten voeren door het Amerikaanse Massachusetts Institute of Technology (MIT). Het ministerie van Economische Zaken heeft een technische sessie belegd om deze contra expertise mondeling nader toe te laten lichten.

Aanwezig waren vertegenwoordigers van de gemeenten Bergen, Alkmaar en Heiloo, de provincie Noord-Holland, het Hoogheemraadschap Noorderkwartier, de stichting Gasalarm2, KNMI, TNO, Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) en TAQA.Het MIT schaart zich in zijn rapport achter de uitkomst van de TNO-studie dat de maximale magnitude van een aardbeving die zich tijdens de voorgestelde injectie- en productiefase van het Bergermeer veld voor zou kunnen doen niet groter is dan 3,9 op de schaal van Richter.

Drukveranderingen

Tijdens de expertmeeting is hier een toelichting op gegeven. Daarbij is aan aanwezigen uitgelegd hoe dit moet worden geduid. De kans hierop noemde het MIT 'heel klein'. Tevens is aangegeven dat ook zonder het weer in gebruik nemen van het gasveld zich weer aardbevingen kunnen voordoen. De inschatting van MIT en KNMI is dat het seismische risico bij opslaan van gas niet toeneemt. MIT gaf aan dat de snelheid van drukveranderingen wel een rol speelt bij het mogelijk optreden van bevingen. Dit zal nadrukkelijk worden gemonitord, aldus SodM.