Militaire erewacht bij aanbieden geloofsbrieven (video)

Het aanbieden van de geloofsbrieven aan koningin Beatrix door de ambassadeurs van Rusland, Armenië en Algerije is traditioneel met uitgebreid militair ceremonieel gepaard gegaan. Zo stond gisteren een erewacht in ceremonieel tenue aangetreden bij Paleis Noordeinde, gevormd door de zogenoemde Koningscompagnie van het 11de Bataljon van de Luchtmobiele Brigade.

Na een eresaluut van 4 tromroffels bij aankomst en het volkslied van het land inspecteerde de ambassadeur de erewacht. Vervolgens gingen de ambassadeur en zijn gevolg Paleis Noordeinde binnen waar de geloofsbrief werd aangeboden aan koningin Beatrix. Direct na vertrek, ook omgeven met het nodige ceremonieel, arriveerde de volgende ambassadeur en begon het protocol opnieuw. Achtereenvolgens boden de ambassadeurs van de Russische Federatie, de Democratische Volksrepubliek Algerije en de Republiek Armenië hun brieven aan.

Militaire erewacht bij aanbieden geloofsbrieven.

De erewacht van 2 detachementen was samengesteld uit 11 Infanteriebataljon Luchtmobiel Garde Grenadiers en Jagers. Het Fanfarekorps Koninklijke Landmacht Bereden Wapens verzorgde de muziek bij de plechtigheid, terwijl bij de ingang van het paleis 2 ereposten van de Koninklijke Marechaussee stonden. De militair ceremoniële aankleding van belangrijke gebeurtenissen van het Koningshuis of de Nederlandse staat is een van de taken van de krijgsmacht. Het meest bekende voorbeeld is de jaarlijkse ceremoniële aankleding van Prinsjesdag.

Geloofsbrief

Het aanbieden van de geloofsbrief is de eerste audiëntie van een nieuwe ambassadeur bij Hare Majesteit de Koningin. Het aanbieden van de gebeurt traditiegetrouw op een woensdag. In de geloofsbrief bevestigt het staatshoofd dat de ambassadeur het betreffende land vertegenwoordigt. Daarnaast vormt de brief het schriftelijk bewijs van de integriteit van de diplomatieke vertegenwoordiging. Officieel is een ambassadeur pas in zijn functie erkend na acceptatie van zijn geloofsbrief.

Depot Ceremoniële Tenuen

De Koningscompagnie is een van de traditieregimenten van de Koninklijke Landmacht en gaat bij bijzondere gelegenheden gekleed in het ceremonieel tenue van het regiment. Deze uniformen worden beheerd het Depot Ceremoniële Tenuen.

Het depot is organisatorisch onderdeel van het KPU-bedrijf (Kleding- en Persoonsgebonden Uitrusting). Recent is het depot verhuisd naar het nieuwe verzamelgebouw van het KPU-bedrijf te Soesterberg. In het nieuwe KPU-bedrijf zijn het kleedpunt, het Depot Ceremoniële Tenuen, het algemene magazijn en de gespecialiseerde diensten, zoals de schoenmaker en kleermakerij, allemaal samengebracht.