Nieuwjaarstoespraak van de minister voor Defensiemedewerkers op 14 januari 2010 te Den Haag

Beste Defensie-medewerkers,

Hartelijk welkom op de nieuwjaarsbijeenkomst.

Allereerst spreek ik graag mede namens de staatssecretaris, de Secretaris-Generaal en de Commandant der Strijdkrachten de wens uit dat het jaar 2010 voor u allen een mooi, gezond en vruchtbaar jaar zal worden. In uw persoonlijk leven. En in uw werk voor het ministerie van Defensie en de Nederlandse krijgsmacht.

De feestdagen en het begin van een nieuw jaar vormen een goed moment om de balans op te maken.

Wat hebben we bereikt?
Waar staan we?
En waar willen we naar toe?