Uitstel beantwoording vragen over het afkeuren van de acties van de Groene Sint

Kamerbrief waarin de minister meldt dat zij de vragen over het afkeuren van de acties van de Groen Sint niet op tijd kan beantwoorden. Interdepartementale afstemming vergt meer tijd.