Verburg steekt geitenhouders hart onder de riem

Minister Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft in een brief aan de vakgroep Geitenhouderij van ZLTO haar medeleven betuigd aan alle melkgeitenhouders die dagelijks geconfronteerd worden met de ingrijpende gevolgen van maatregelen tegen Q-koorts.

Het aanvoer- en fokverbod, het uitbreidingsverbod en vooral het ruimen van drachtige dieren op besmette bedrijven heeft grote gevolgen voor melkschapen- en melkgeitenhouders, voor hun bedrijven en hun gezin. Verburg: "Dit besluit was en is onontkoombaar. Maar ik realiseer me terdege welke grote gevolgen het heeft voor u en voor al uw collega geitenhouders."

De minister benadrukt in haar brief dat alle bestrijdingsmaatregelen tegen Q-koorts genomen worden vanuit het belang voor de volksgezondheid. "Vorig jaar zijn er 2.300 mensen ziek geworden van de Q-koortsbacterie. Daarom is alles er nu op gericht dit aantal zieken de komende jaren zoveel mogelijk naar beneden te krijgen."

Begrip

Verburg schrijft verder dat zij er grote waardering voor heeft dat de sector begrip heeft getoond voor het feit dat de ingrijpende maatregelen nodig zijn om te voorkomen dat dit jaar weer veel mensen ziek worden van de Q-koortsbacterie. "Wij gaan ervan uit dat de vaccinatie van kleine herkauwers op de lange termijn bijdraagt aan het verminderen van het aantal zieke mensen. De huidige ruimingen beogen stijging van het aantal zieken in 2010 te voorkomen."

Toekomst

Toch snapt Verburg ook dat veel melkgeiten- en melkschapenhouders zorgen hebben over hun toekomst. Verburg: "Ik besef dat het voor de getroffen veehouders, maar ook voor veehouders van niet-besmette bedrijven, van groot belang is om te weten wat het toekomstperspectief is. Belangrijke vragen hierbij zijn wanneer welke maatregelen afgebouwd worden en wanneer een geruimd bedrijf weer nieuwe dieren kan aanvoeren."

Verburg wil echter geen valse verwachtingen scheppen. "Verwachtingen scheppen die niet waargemaakt kunnen worden is misschien nog wel erger dan onzekerheid en onduidelijkheid." Daarom is er op het ministerie van LNV een werkgroep gestart die zich gaat richten op de middenlange termijn. Zodra deze werkgroep met concrete resultaten komt, zal Verburg hierover met de sector overleggen.

Naast nieuwsberichten kunt u zich ook abonneren op 'onderwerpen'. Klik daarvoor op abonneren.