Beantwoording vraag gesteld 9/12/2009 door mevr. van der Burg (VVD) betreffende het Elektronisch Onderneming Dossier

Hierbij zend ik u de door mij toegezegde schriftelijke beantwoording op de vraag
van het lid van der Burg (VVD) gesteld tijdens het AO Toerisme op 9/12/2009
betreffende het Elektronische Onderneming Dossier (EOD).