Ondernemers speeddaten met ambassadeurs

Ongeveer zeshonderd ondernemers spraken op dinsdag 19 januari met Nederlandse ambassadeurs van over de hele wereld tijdens de ambassadeursconferentie in Rotterdam. Export is de motor om uit de crisis te komen en minister Verhagen (Buitenlandse Zaken) en staatssecretaris Heemskerk ondersteunen actief het Nederlandse bedrijfsleven om nieuwe kansen te benutten.

In de Cruise Terminal in Rotterdam voerden circa driehonderd ondernemers gesprekken met ambassadeurs en consuls uit de landen waar ze zaken willen doen. Ondernemers en diplomaten weten elkaar steeds beter te vinden. Dat is goed, want meer samenspel tussen overheid en bedrijfsleven is essentieel om Nederland internationaal goed op de kaart te zetten.

Deuren openen

Verhagen: 'Voor mij is economische diplomatie één van de kerntaken van het Nederlandse postennet. Zeker in tijden van economische terugval is het belangrijk dat we de lifeline van de Nederlandse economie, het internationaal ondernemen, in stand houden.' Heemskerk: 'De overheid kan in het buitenland soms deuren openen die anders voor bedrijven gesloten zouden blijven.' Ook minister Koenders van Ontwikkelingssamenwerking en Bernhard Wientjes, voorzitter van VNO-NCW, spraken de ondernemers toe op een receptie voor zeshonderd ondernemers, aansluitend op de speed dating gesprekken.

Banen

Dienstverlening aan Nederlandse ondernemers is een belangrijke taak van ambassades en consulaten-generaal. Zij bieden ondernemers een schat aan informatie over lokale manieren van zakendoen, wetgeving en gebruiken. Ze leggen contacten met potentiële handelspartners en helpen bij handels- en investeringsproblemen. Daarnaast levert het werk van ambassades en consulaten-generaal investeringen op in Nederland. Ze werken hierbij samen met het Netherlands Foreign Investment Agency. Dit brengt jaarlijks gemiddeld een half miljard euro aan investeringen op en 3.000 directe banen.

Noot voor de redactie, niet voor publicatie

  • De websites van de EVD en Buitenlandse Zaken bieden interessante projecten voor Nederlandse ondernemers in het buitenland en een overzicht van de regelingen om ondernemers op buitenlandse markten te helpen.
  • De toespraken van minister Verhagen en van staatssecretaris Heemskerk zijn beschikbaar.
  • Ministerie van Buitenlandse Zaken, Directie Communicatie: woordvoerder Bart Rijs, T 070-3486331, M 06 539 411 35
  • Ministerie van Economische Zaken, Directie Communicatie: persvoorlichter Esther Benschop, T 070 379 68 89, M 06 524 126 85