Minister-president neemt rapport commissie Davids in ontvangst

Minister-president Balkenende heeft op het ministerie van Algemene Zaken het rapport van de Commissie van onderzoek besluitvorming Irak in ontvangst genomen.

Het rapport werd overhandigd door de voorzitter van de commissie, de heer mr. W.J.M. Davids, in aanwezigheid van vrijwel de voltallige commissie. Gelijktijdig is het rapport aan de beide Kamers der Staten-Generaal gezonden.

Bij het in ontvangst nemen van het rapport heeft de minister-president de commissie bedankt voor de werkzaamheden en waardering uitgesproken voor het feit dat de commissie er in is geslaagd om in een relatief korte periode een dergelijk grootschalig onderzoek te verrichten. Het kabinet zal het rapport van de commissie bestuderen en een reactie voorbereiden.

De Commissie van onderzoek besluitvorming Irak is in februari 2009 door het kabinet ingesteld. De commissie heeft onderzoek gedaan naar de voorbereiding en besluitvorming in de periode zomer 2002 tot zomer 2003 over de politieke steun van Nederland aan de inval in Irak in het algemeen en over aspecten van volkenrechtelijke aard, aspecten van de inlichtingen- en informatievoorziening en aspecten van vermeende militaire betrokkenheid in het bijzonder.

Willibrord Davids, voorzitter van de commissie die onderzoek deed naar de Nederlandse besluitvorming over de inval in Irak, presenteert het rapport aan minister-president Balkenende op het ministerie van Algemene Zaken. © foto ANP, Marcel Antonisse