Brief aan de Tweede Kamer over voortgangsrapportage programma Veilige Publieke Taak

Het kabinet heeft in 2006 besloten om agressie en geweld tegen werknemers landelijk aan te pakken. Sinds 2007 wordt deze aanpak geregisseerd vanuit het programma Veilige Publieke Taak. Dit programma heeft als doel om in 2011 het aantal voorvallen van agressie en geweld tegen werknemers met een publieke taak te verminderen met 15%-punt ten opzichte van de 0-meting in 2007 (van 66 naar 51%).

Met deze vijfde voortgangsrapportage komt de minister tegemoet aan de wens van de Tweede Kamer om tweemaal per jaar over de voortgang van het programma – waaronder de Taskforce Veiliger Openbaar Vervoer - te rapporteren.