EU-brede analyse van gevaren en bedreigingen noodzakelijk

Er moet een EU-brede analyse komen om de gevaren en bedreigingen die kunnen leiden tot veel doden of gewonden en maatschappelijke ontwrichting, voor EU-burgers in kaart te brengen. Minister Ter Horst heeft dat vandaag gezegd tijdens de bespreking van de Interne Veiligheidsstrategie op de informele JBZ-Raad in Toledo (Spanje).

Naast bekende dreigingen, zoals natuurrampen, georganiseerde criminaliteit en terrorisme, zijn er steeds meer nieuwe dreigingen, zoals cybercrime en ICT- en energie-uitval, die een gevaar vormen voor de veiligheid in Europa. Door een EU-brede analyse kan de EU een praktische en effectieve bijdrage leveren aan het vergroten van de veiligheid voor de burgers in de Europese Unie.

In de Europese Veiligheidsstrategie van het Spaanse Voorzitterschap, die vandaag werd besproken, moet verder duidelijk worden gemaakt wat de EU en de nationale overheden voor de burger kunnen doen om de veiligheid te vergroten, maar ook wat burgers of bedrijven zelf kunnen doen. Eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid zijn daarbij een belangrijk thema.

Om de nieuwe bedreigingen voor de EU verder in kaart te brengen organiseert het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in samenwerking met Duitsland op 8 en 9 februari in Den Haag de internationale conferentie 'Safety and Security'.