Nieuw: inloggen bij ministerie van LNV met DigiD

Ondernemers met een eenmanszaak en burgers die via internet hun zaken regelen met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ( LNV) kunnen vanaf nu ook met hun DigiD inloggen op het LNV-Loket bij Mijn dossier.

Burgers kunnen al langer gebruik maken van de persoonsgebonden DigiD bij de Belastingdienst, hun gemeente of provincie.

Transparantie, snelheid en gemak

Het ministerie van LNVwil het voor ondernemers makkelijker maken hun zaken met LNVte regelen. Transparantie, snelheid en gemak staan hierbij voorop. Daarom vereenvoudigt LNVzoveel mogelijk processen en procedures en werkt het departement continu aan de vermindering van de regeldruk. ICT, internet en nieuwe media worden hierbij optimaal ingezet. Zo kunnen ondernemers waar en wanneer ze maar willen snel en gemakkelijk hun zaken regelen. Deze vermindering van de regeldruk bespaart ondernemers én het ministerie tijd en geld. De maatregel past in de ambitie van het kabinet om op korte termijn overbodige regels voor burgers, bedrijven en overheidsinstellingen te schrappen en de dienstverlening van de overheid te verbeteren.

Programma Digitale Dienstverlening

Inloggen met DigiD op het LNV-Loket bij Mijn dossier is gerealiseerd door het programma Digitale Dienstverlening van het ministerie van LNV. Doel van het programma is om het voor burgers en bedrijven nog makkelijker te maken om online hun zaken te regelen met LNV. Daarvoor ontwikkelt het programma veilige en betrouwbare voorzieningen, ontsluit het gegevensregisters en zorgt het ervoor dat ICTzo optimaal mogelijk wordt ingezet in de samenwerking met andere overheden en het bedrijfsleven.

25% meer internetbezoek op het LNV-Loket in 2009

Het internetbezoek op www.hetlnvloket.nl steeg in 2009 gemiddeld per maand met 25% ten opzichte van 2008. In totaal bezochten bijna een half miljoen ondernemers deze website van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

Ook de persoonlijke omgeving binnen het loket, 'mijndossier', werd veel vaker bezocht dan het jaar ervoor. Daar nam het bezoek toe met 86% gemiddeld per maand.

Enquête

Om nog beter in te kunnen spelen op wensen en behoeften van bezoekers van 'mijndossier' start het ministerie binnenkort met een online enquête binnen het LNV-Loket die periodiek de tevredenheid van de bezoekers meet. In deze enquête is ook ruimte voor ondernemers voor wensen, tips en suggesties voor online zaken doen met LNV. Het programma Digitale Dienstverlening van het ministerie van LNVontwikkelde deze nieuwe enquête samen met de Dienst Regelingen van het ministerie.

Naast persberichten kunt u zich ook abonneren op 'onderwerpen'. Klik daarvoor op abonneren.