Ontvangen reacties op de consultatie Digitaal Dividend

Hieronder vindt alle ontvangen reacties op de consultatie van het Ministerie van Economische Zaken inzake het beleidsvoornemen t.a.v. de verdeling van de resterende frequentieruimte in de UHF band.

Bijlagen