Voortgang beleid commerciële etherradio

Met de brief 'Beleid etherradio na 2011' van 23 juni 2009 heb ik uw kamer geïnformeerd over het voorgenomen beleid ten aanzien van analoge en digitale etherradio in Nederland.