Wob-verzoek scholings- en opleidingsuitgaven in 2008 en 2009

Op verzoek van een omroep heeft het ministerie van Verkeer en Waterstaat informatie verschaft over de scholings- en opleidingsuitgaven in 2008 en 2009.

Dit verzoek is gedeeltelijk gehonoreerd.