Aanvulling openbare informatie 9e jaarrapportage helikopterproject NH-90

Op 5 januari jl. heb ik u de negende jaarrapportage over het helikopterproject NH-90 aangeboden (Kamerstuk 25928 nr. 38). De informatie over het projectbudget en over de projectrisico’s is u tegelijkertijd in een afzonderlijke commercieel vertrouwelijke brief aangeboden (Kamerstuk 25928 nr. 39). De vaste commissie voor Defensie heeft op 18 januari jl. verzocht de informatie uit laatstgenoemde brief zoveel als mogelijk openbaar te maken in verband met een daarover te houden (openbaar) overleg (verzoek 25928-39/2010D02445).

DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE

drs. J.G. de Vries