Auditrapport NS en Prorail in kader van evaluatieonderzoek winterperiode 16 – 24 december 2009

Dit rapport bevat de resultaten van de audit die is uitgevoerd naar de opvolging van verbetermaatregelen die ProRail en NS hebben aangekondigd, naar aanleiding van problemen in november en december 2005.

In de verschillende hoofdstukken wordt achtereenvolgens ingegaan op:

  1. Opdracht, werkwijze en gehanteerde bronnen
  2. Hoofdproblematiek analyse 2005 en ontplooide activiteiten
  3. Opvolging verbetermaatregelen infrastructuur
  4. Opvolging verbetermaatregelen treindienst
  5. Opvolging verbetermaatregelen klantopvang
  6. Onderlinge communicatie over verbetermaatregelen