Benoeming raadsheer Hoge Raad der Nederlanden

De ministerraad heeft er op voorstel van minister Hirsch Ballin van Justitie mee ingestemd om de heer mr. dr. R.J. Koopman (47) voor te dragen voor benoeming tot raadsheer in de Hoge Raad.

De heer Koopman is thans vice-president van het gerechtshof 's-Hertogenbosch. Van 1999 tot 2008 was hij aan hetzelfde gerechtshof verbonden als raadsheer. De heer Koopman studeerde belastingrecht aan de Universiteit van Amsterdam. In 1996 promoveerde hij tot doctor aan dezelfde universiteit.