Conferentie over kinderarbeid in Den Haag

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid organiseert, samen met de International Labour Organisation (ILO) een wereldconferentie over kinderarbeid. De conferentie wordt op 10 en 11 mei 2010 gehouden in Den Haag.

Conference


De doelen van de conferentie zijn:

  • zo snel mogelijk effectieve maatregelen treffen om de ergste vormen van kinderarbeid uit te bannen;
  • te bereiken dat zoveel mogelijk landen de ILO-verdragen hierover (nrs 138 en 182) ratificeren;
  • komen tot meer inspanningen om in 2016 de doelen uit het Global Action Plan (pdf) te bereiken.

Tijdens de conferentie zal ook het ILO-rapport over kinderarbeid gepresenteerd worden.

Meer over dit evenement is te lezen op de speciale conferentie-website.