Kabinet start proef met 'social return' bij aanbestedingen door Rijk

De Rijksoverheid gaat dit jaar bij ten minste vijf grote aanbestedingen van de opdrachtnemer verlangen om mensen die langdurig werkloos zijn aan de slag te helpen. Dat heeft de ministerraad besloten op voorstel van minister Ter Horst, minister Donner en staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Het gaat om een proef van een jaar met grote contracten op terreinen als facilitair management, catering en beveiliging. Ook de gevolgen voor de arbeidsmarkt, de wenselijkheid en de toegevoegde waarde van het instrument ‘social return’ worden meegenomen in een onderzoek dat door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zal worden uitgevoerd. Op basis van de proef zal worden besloten of ‘social return’ structureel kan worden ingezet bij aanbestedingen door de Rijksoverheid.

Het kabinet stimuleert hiermee werkgevers concreet invulling te geven aan de afspraak van werkgevers en werknemers in het sociaal akkoord van maart 2009 om langdurig werklozen aan de slag te helpen. Het kabinet komt hiermee tegemoet aan wensen van de Tweede Kamer die zijn geuit in een motie van het lid Van Hijum c.s. en in vragen van het lid Hamer bij de algemene politieke beschouwingen.