Kamervragen over het bericht dat It Fryske Gea een verbod wil op eierzoeken

Kamerbrief met antwoorden op vragen waarin de minister meldt dat It Fryske Gea als terreineigenaar zelf bepaalt om zoeken en rapen van kievitseieren in de eigen terreinen wel of niet mogelijk te maken.