Maatschappelijk debat over duurzame visserij

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) organiseert op dinsdag 26 januari een maatschappelijk debat over verduurzaming van de visserij.

Minister Gerda Verburg van LNV presenteerde in november vorig jaar haar visie 'Vis, als duurzaam kapitaal' over de hervorming van het Europees visserijbeleid. De inzet van Verburg is gebaseerd op drie speerpunten: duurzaam gebruik van het ecologisch kapitaal, betere besluitvorming en uitvoering, en een grotere rol voor de markt.

De minister ziet een belangrijke rol voor markt en consument bij het realiseren van een meer duurzame visserij. Dat gebeurt nu bijvoorbeeld al bij certificeringsystemen voor duurzame visserijactiviteiten. De visserijsector moet beter reageren op de vraag van de markt. De afzetketen is nu nog te versnipperd met veel kleine spelers. Ook de marketing moet beter. Dit vraagt om meer ondernemerschap.

Het maatschappelijk debat bestaat uit twee delen. In het eerste deel geven vier sprekers - onder wie Gerda Verburg - hun visie op duurzame visserij, waarna zij vragen krijgen van een kritisch panel. Het tweede deel bestaat uit een Lagerhuisdebat op basis van stellingen waarin vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, overheid, wetenschap en maatschappelijke organisaties in discussie gaan.

Naast persberichten kunt u zich ook abonneren op 'onderwerpen'. Klik daarvoor op abonneren.