Meer vrouwelijke managers bij rijksoverheid

vrouw en man schudden elkaar de hand

In 2009 is het aandeel vrouwen in hogere managementfuncties bij de rijksoverheid gestegen naar 24,9 procent. Daarmee is de kabinetsdoelstelling van 25 procent vrouwen in hogere managementfuncties zo goed als bereikt.

De ministerraad is door minister Ter Horst geïnformeerd over de voortgang van het diversiteitsbeleid bij het management van de rijksoverheid. Het kabinet vindt het voor het goed functioneren van de overheid belangrijk dat de ambtelijke top (de Algemene Bestuursdienst) divers is samengesteld.

Een extra inspanning is wel nodig bij de aanstelling van biculturele managers. Hoewel hier duidelijk vooruitgang is geboekt, wordt de afspraak om zowel in 2009 en als in 2010 per ministerie twee biculturele managers te benoemen nog niet door alle ministeries gerealiseerd. Ook het vergroten van het aandeel vrouwen in de groep van directeuren-generaal en secretarissen-generaal blijft een aandachtspunt.