Minister-president reikt onderscheiding uit aan drs. W.J. Kuijken

De scheidend voorzitter van het overleg van secretarissen-generaal, de heer drs. W.J. (Wim) Kuijken, is benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau. Minister-president Balkenende reikte hem 20 januari de bijbehorende versierselen uit.

In zijn toespraak bij deze gelegenheid wees de minister-president onder meer op de voortrekkersrol van de heer Kuijken in de lopende vernieuwing van de Rijksdienst, die moet leiden tot een slankere en ontkokerde Rijksoverheid. Verder noemde de premier het bijzonder dat de heer Kuijken zijn drukke werkzaamheden weet te combineren met verschillende onbezoldigde nevenfuncties. Zo is hij vicevoorzitter van de Raad van Toezicht van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur en voorzitter van de Vereniging voor Montessorionderwijs.

Per 1 februari is de heer Kuijken benoemd tot deltacommissaris. In die functie gaat hij zich bezig houden met de uitvoering van het advies van de Deltacommissie die in 2008 een rapport uitbracht over toekomstig waterbeheer in Nederland in het licht van de klimaatverandering.