Nieuwe lichting Uruzgan bereidt zich voor

De belangrijkste voorbereidingsoefening voor uitzending naar Afghanistan, Uruzgan Integration, vindt vanaf aanstaande maandag voor de 17e keer plaats. De oefening vindt plaats in delen van de Utrecht en Gelderland, van 25 januari tot en met 5 februari.

Uruzgan Intergration is een zogenoemde integratieoefening en wordt gehouden voor iedere lichting militairen die wordt uitgezonden naar Uruzgan. Tijdens een integratieoefening stemmen de verschillende eenheden, afkomstig uit alle krijgsmachtdelen, hun taken op elkaar af. Zo werken de militairen van de landmacht, net als in Uruzgan, nauw samen met het Defensie Helikopter Commando van de luchtmacht. De helikopters zorgen voor troepenverplaatsingen en doen verkenningsvluchten. De Battlegroep wordt gevormd door infanteristen van de landmacht en een compagnie mariniers. De oefening geldt als de belangrijke voorbereiding op de ingezet in Uruzgan.

Voorjaar

Aan Uruzgan Integration doen 1400 militairen mee. De grootste groep militairen maakt deel uit van de Battlegroup, de geniecompagnie en een aantal logistieke eenheden. In Uruzgan maken alle militairen deel uit van de Task Force Uruzgan die de Afghaanse overheid ondersteunt bij de wederopbouw en het handhaven van veiligheid en stabiliteit. De kern van de oefenende eenheden is afkomstig van 13 Gemechaniseerde Brigade uit Oirschot. De andere deelnemende militairen zijn onder meer werkzaam bij 11 Luchtmobiele Brigade, het Operationeel Ondersteuningscommando Land en de Koninklijke Marechaussee. De eenheden die aan deze editie deelnemen, vertrekken nog dit voorjaar naar Uruzgan.

Verplaatsingen

De oefening vindt primair plaats op oefenterreinen van Defensie, binnen de vierhoek Wezep, Nijmegen, Utrecht en Huizen. Binnen het genoemde gebied vinden verplaatsingen over de weg en vliegbewegingen plaats. Tijdens Uruzgan Integration kan door de helikopters om tactische redenen laag worden gevlogen. De vliegbewegingen vinden in principe plaats tussen 09.30 uur en 16.30 uur. Meer informatie over vliegbewegingen is te vinden op www.defensie.nl/actueel/vliegbewegingen. Voor klachten over vliegbewegingen kan worden gebeld met het gratis nummer 0800 022 6033.