Persconferentie na de ministerraad van 22 januari 2010

Minister-president Balkenende spreekt na afloop van de ministerraad onder meer over de situatie in Haïti en de inzamelingsactie van gisteren.

Minister-president Balkenende:
Goedemiddag, we hebben vandaag een betrekkelijk korte ministerraad gehad waardoor we elkaar op een redelijk vroeg tijdstip zien. Het is meestal wat later op de vrijdagmiddag.

We beginnen vandaag met stil te staan bij de situatie in Haïti en uiteraard de actie die gisteren heeft plaatsgevonden. De situatie in Haïti is buitengewoon triest. Elke dag zien we de beelden. En natuurlijk hebben we eerst te maken gehad met de beving. Het lot van veel mensen is totaal veranderd. We hebben gezien hoe duizenden mensen onder het puin terecht zijn gekomen, hun leven hebben verloren. Honderdduizenden mensen dakloos, miljoenen mensen die niets meer hebben, dat is de situatie van Haïti en dat is de situatie op dit moment.

En uiteraard gaat het ook om het langere termijn perspectief. Wat gebeurt er in zo'n land, het land zal voor een deel gewoon moeten worden opgebouwd. Als we dat op ons laten inwerken dan is het volstrekt duidelijk dat internationale solidariteit nodig is.

Dat is gisteren in Nederland gebeurd met een goede en belangrijke actie en ik wil op deze plaats graag iedereen dank zeggen voor de betrokkenheid en ondersteuning. Geweldig dat Nederland op deze manier solidariteit laat zien. Het is nodig ook en het is goed dat het gisteren plaatsvond.

Op dit moment denken we natuurlijk in eerste plaats aan de slachtoffers. Dat geldt ook voor twee Nederlandse gezinnen. De lichamen zijn geïdentificeerd en we leven mee met de nabestaanden. Nog enkele andere Nederlanders zijn op het ogenblik vermist en voor hun lot moet worden gevreesd. Op dit moment pas ook het meeleven met degenen die zijn getroffen.

Het is ook goed om te merken dat velen zich het lot aantrekken van de mensen in Haïti en dat gebeurt op verschillende manieren. Mensen vanuit onze militaire organisatie die betrokkenheid hebben getoond, mensen die het reddingswerk hebben gedaan, mensen die zich inzetten voor adoptiekinderen. Dat gebeurt allemaal en het is goed dat dat gebeurt.

Op dit moment is het een moment van internationale solidariteit en laat Nederland ook daar de bijdrage aan leveren. Nu voor de noodhulp korte termijn, maar uiteraard ook de betrokkenheid bij het lot van Haïti op de langere termijn. Daar hebben we vanochtend ook met elkaar over gesproken in de ministerraad.

En daarnaast zijn nog enkele andere onderwerpen besproken. U heeft de persberichten daarover gezien, bijvoorbeeld het onderwerp social return. Als je een paar grote projecten start, dan vraag je aan de ondernemers om juist ook mensen in te schakelen die geen baan hebben. Daar hebben we vorig jaar bij de APB over gesproken. Dit is ook daar een antwoord op.

U heeft een persbericht gezien over duurzaam inkopen, ook een beleidsdoel en er wordt goede voortgang geboekt en we hebben het gehad over bijvoorbeeld de positie van vrouwen in de top van de Rijksdienst. Kortheidshalve verwijs ik u naar het persbericht. We liggen wat dat betreft op schema.

Ten aanzien van mensen met een biculturele achtergrond moet er nog wat meer gebeuren en dat zijn we ook vast voornemens te doen. En de eerste verantwoordelijkheid heeft uiteraard minister Ter Horst.