Wetsvoorstel over internationale kinderontvoering

De Staat zal niet meer procederen tegen Nederlandse burgers als die een kind naar Nederland ontvoeren. De Centrale autoriteit gaat de buitenlandse partner doorverwijzen naar een advocaat. Dat staat in een wetsvoorstel dat op voorstel van minister Hirsch Ballin voor advies aan de Raad van State wordt gezonden.

De Centrale autoriteit is een onderdeel van het ministerie van Justitie en verantwoordelijk voor de uitvoering van het Haags Kinderontvoeringsverdrag.

Als een Nederlandse burger een kind naar Nederland ontvoert, treedt de Centrale autoriteit nu namens de buitenlandse partner op als procesvertegenwoordiger.

In de nieuwe situatie verwijst de autoriteit de buitenlandse partner door naar een advocaat. Die kan het geschil aan de rechter voorleggen.

Het wetsvoorstel moet tegemoetkomen aan de bezwaren van Nederlandse ouders.