Aangifte? Gewoon doen!

Naar aanleiding van de recente incidenten in ziekenhuizen in Bergen op Zoom en Nijmegen blijkt dat er de nodige onduidelijkheid is over het doen van aangifte. Ook in overleg met verschillende sectorvertegenwoordigers is dit naar voren gekomen. Vanuit het programma Veilige Publieke Taak wordt half maart de brochure ‘Aangifte? Gewoon doen’ verspreid onder werkgevers. In hoofdlijnen de belangrijkste stappen.

Stap 1 Normstellen, melden en reageren

Stap 2 Bepaal in welke gevallen er aangifte wordt gedaan en wanneer
Spreek van te voren af wanneer aangifte of een andere reactie volgt na ontoelaatbaar gedrag.

Stap 3 Bepaal de interne rolverdeling
Neem als werkgever de verantwoordelijkheid voor de aangifte.

Stap 4 Informatieverstrekking aan de politie en aangifteafspraken met de politie
Een efficiënte en accurate aangifte bevordert opsporing en vervolging

Stap 5 Registratie van de aangifte en het vervolg
U krijgt zo inzicht in aard en omvang en u kunt de strafrechtelijke afhandeling monitoren.

Stap 6 Na de aangifte
Verhalen van schade en beheren van informatie.

Om aangiftebereidheid te verbeteren heeft het ministerie nog meer acties uitgezet, zoals landelijke eenduidige afspraken met Openbaar Ministerie en Politie en het verkennen van nieuwe mogelijkheden bij het doen van aangifte.

Vanaf half maart is de brochure via deze website ook te downloaden.