Verslag Eurogroep en Ecofin Raad 19 en 20 januari 2010

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA S'-GRAVENHAGE

Datum: 27 januari 2010
Betreft: toezending verslag van de Ecofin Raad van 18 en 19 januari 2010
Ons kenmerk: BFB 2010-74M
Bijlagen: Verslag Ecofin Raad 18 en 19 januari 2010

Geachte voorzitter,

Hierbij zend ik u het verslag van de vergadering van de Ecofin Raad van 18 en 19 januari 2010 te Brussel. De voorlopige agenda van de Eurogroep en Ecofin Raad van 15 en 16 februari 2010 te Brussel is nog niet bekend. Kort voor het AO en de Ecofin Raad zal zoals gebruikelijk, de geannoteerde agenda aan uw Kamer worden gezonden.

Hoogachtend,

de minister van Financiën,

Wouter Bos