Zuid-Holland verduurzaamt bedrijventerreinen

Bedrijventerreinen in Zuid-Holland gaan verduurzamen. Dat is de kern van nieuwe afspraken (pdf, 418 KB) tussen overheid, bedrijven en de milieufederatie Zuid-Holland.

Zuid-Holland herstructureert tussen 2007 en 2011 750 hectare bedrijventerreinen. De ondertekenaars werken samen om de kwaliteit, functionaliteit en waarde van de terreinen te verbeteren. "Eindelijk komt de aanpak van verouderende en verrommelende terreinen van de grond", aldus minister Cramer. "Samen met de minister van Economische Zaken heb ik alle beschikbare potjes van het Rijk samengevoegd en dan blijkt dat er heel wat mogelijk is."

Het gaat bijvoorbeeld om voldoende ruimte voor bedrijven en milieu, optimaal ruimtegebruik, goede bereikbaarheid, energie- en waterbesparing en duurzaam bouwen. "Dit is een gouden kans voor duurzaamheid", vindt Cramer. "Denk aan warmte-koude-opslag of aan de verwarming van omliggende huizen met restwarmte van bedrijven."

Bij ieder plan komt een economische effectrapportage. Daaruit blijkt welke economische en sociaal maatschappelijke gevolgen een herstructurering heeft.

Proefprojecten

Komende periode staan verschillende proefprojecten op de agenda, zoals voor parkmanagement, toepassing van de SER-ladder en bedrijventerreinen met een hogere milieucategorie (3.1 en hoger).

Samenwerking

Volgens de overheid is het belangrijk dat bedrijven met vertrouwen kunnen blijven investeren in de bedrijventerreinen. Daarom werken overheden aan de aantrekkingskracht van de bedrijventerreinen. Bovendien kunnen bedrijven meebeslissen in de plannen voor herstructurering.

Eerder convenant

Eind 2009 kwamen Rijk, provincies en gemeenten al een soortgelijk convenant overeen, het Convenant Bedrijventerreinen 2010-2020. Toen ondertekenden alleen overheden, nu ook het bedrijfsleven en de milieufederatie. Nieuw is ook dat het nieuwe convenant zich op de kwaliteit van de terreinen richt.

Ondertekenaars

Ondertekenaars van het convenant zijn:

  • Provincie Zuid-Holland
  • Regionaal Economisch Overleg (de verenigde Zuid-Hollandse gemeenten)
  • VNO-NCW West
  • MKB Nederland
  • Kamers van Koophandel
  • Milieufederatie Zuid-Holland