Geannoteerde agenda van de informele Raad voor Concurrentievermogen van 7-9 februari 2010

Mede namens de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap bied ik u hierbij de geannoteerde agenda aan van de informele Raad voor Concurrentievermogen van 7-9 februari a.s. te San Sebastián (Spanje). Vanwege het informele karakter van deze Raad zal er een vrije gedachtewisseling plaatsvinden zonder besluitvorming.