Herziening Wet arbeid vreemdelingen

Minisster Donner schrijft in de Planningsbrief 2010 aan de Tweede Kamer o.a. dat de Wet arbeid vreemdelingen zal worden herzien.

De wetswijziging betreft onder andere het uitbreiden van de mogelijkheden van UWV om een tewerkstellingsvergunning te weigeren of in te trekken in het geval van slecht werkgeverschap.


De verwachting is dat het wetsvoorstel in het 2e kwartaal van 2010 aan de Tweede Kamer zal worden aangeboden.

Meer informatie