Voortgang hoger beroep Gedragscode UvW

Kamerbrief over een uitspraak van de Raad van State ten aanzien van de Gedragscode voor de Unie van Waterschappen. Hierin staat hoe waterschappen omgaan met aanwezige flora en fauna bij werkzaamheden.