Voortgangsverslag Innovatieagenda Energie

Nederland Ondernemend Innovatieland, Interdepartementale Programmadirectie Energietransitie: Innovatieagenda Energie. Voortgangsverslag ten behoeve van mid term review maatschappelijke innovatieagenda's