Benoeming inspecteur-generaal bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

De ministerraad heeft besloten de heer mr. J.A. van den Bos voor te dragen als inspecteur-generaal bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). De voordracht wordt gedaan door minister Ter Horst van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), in overeenstemming met minister Donner van SZW. De benoeming van de heer Van den Bos gaat in op 1 maart 2010.

De heer Van den Bos (1955) is sinds 1 januari 2009 directeur-generaal Uitvoering, Handhaving en Bedrijfsvoering bij het ministerie van SZW. Daarvoor was hij onder andere directeur-generaal Arbeidsmarktbeleid en Bijstand bij het ministerie van SZW. Eerder werkte hij bij de ministeries van BZK en van Financiën. Daarvoor bij enkele gemeenten. Hij heeft rechten gestuurd aan de Erasmus Universiteit van Rotterdam.

De heer Van den Bos geeft als inspecteur-generaal leiding aan de Inspectie Werk en Inkomen, de Arbeidsinspectie en de Sociale Inlichtingen en Opsporingsdienst en het Agentschap SZW. De inspecteur-generaal is belast met de vorming van één SZW-inspectie. Hij is tevens inspecteur-generaal conform de SUWI-wet. De functie van inspecteur-generaal SZW is ontstaan door de herpositionering van de Inspectie Werk en Inkomen en het Directoraat-Generaal Uitvoering, Handhaving en Bedrijfsvoering.

De benoeming van de heer van den Bos is tot stand gekomen via de procedure voor de topmanagementgroep van de Algemene Bestuursdienst.


RVD, 20.02.2010