Den Haag krijgt 17,45 miljoen euro voor Institute for Global Justice

De ministerraad heeft er op voorstel van minister Van der Hoeven van Economische Zaken mee ingestemd om 17,45 miljoen euro beschikbaar te stellen voor de oprichting van een Institute for Global Justice (IGJ) in Den Haag. Het IGJ wil een innovatief kennisinstituut van wereldformaat worden op het gebied van recht, vrede, veiligheid en ontwikkeling. Dat wil zij bereiken door bundeling van nationale en internationale kennis en expertise.

Het IGJ wordt in Den Haag gevestigd omdat in deze stad een brede kennisbasis bestaat dankzij de aanwezigheid van tal van relevante spelers zoals ministeries, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties, internationale verdragsorganisaties en bedrijven. Het IGJ richt zich op complexe internationale vraagstukken op het snijvlak van recht, vrede, veiligheid en ontwikkeling. Het instituut sluit aan bij het concept 'The Hague legal capital'.

Het beschikbaar gestelde bedrag wordt betaald uit het Budget Sterke Regio's van het Fonds Economische Structuurversterking (FES). De 17,45 miljoen euro is bedoeld als bijdrage in de opstartfase van het instituut. Na vijf jaar moet het instituut voldoende verankerd zijn in de internationale context om financieel zelfstandig te kunnen zijn.