Diplomatieke benoemingen

De ministerraad heeft er op voorstel van minister Verhagen van Buitenlandse Zaken mee ingestemd om de volgende personen voor te dragen voor benoeming tot ambassadeur:

Naam

Nieuwe post

mr. T.J. de Zwaan

Jakarta

drs. R.J. van Vollenhoven

Kaboel

mr. C.J. Kole

Teheran

mr. R.J.P.M. van Dartel

PV OVSE Wenen

drs. B.J. Ronhaar

Abuja

drs. G. Duijfjes

Accra

L.L. Stokvis MA

Belgrado

mw. drs. H.M.B. Joziasse

Harare

mr. R.L.R.M. van Embden

Kinshasa

mr. H.J.W. Soeters

Lissabon

mw. drs. F.M. de Man

Maputo

drs. E.A. Noorman

Ouagadougou

drs. P.A. Menkveld

Seoul

mw. drs. E. Berends

PV Raad van Europa Straatsburg

drs. J.P. Ramaker

Asmara

drs. A.P. Uijterlinde

Bakoe

ir. R.E. Bosch

Pristina

drs. M.R. Jochems

Tallinn

drs. A.C.A. van der Wiel

Wellington

mw. drs. S. Ronner

Zagreb

De gastlanden dienen aan deze benoemingen nog hun goedkeuring (agrément) te verlenen voordat zij definitief zijn.