Wettelijke aanpak om misleiding met sms-diensten aan te pakken

De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Heemskerk van Economische Zaken ingestemd met een wettelijke maatregel om misleiding met sms-diensten aan te pakken. Hiermee wordt het mogelijk om concrete maatregelen te treffen die een einde maken aan de vele klachten van consumenten over misleidende sms-diensten. Met de maatregelen kunnen consumenten bijvoorbeeld minder gemakkelijk worden afgesloten door hun mobiele telefoonaanbieder als er een conflict is over de betaling van een ongewenst sms-abonnement. Zo kan bijvoorbeeld worden verlangd dat de klant van te voren wordt gewaarschuwd voor een onderbreking van de dienstverlening. Ook is het denkbaar dat afsluiting van de klant niet is toegestaan als de telefoonaanbieder betalingen incasseert namens een sms-aanbieder die zich niet aan de regels houdt.

In januari 2010 bleek uit een evaluatie dat de huidige regels die de sms-sector zichzelf heeft opgelegd onvoldoende werken. Deze moeten worden aangescherpt door de sector. Het is voor veel consumenten nog te vaak onduidelijk dat het gaat om een duur abonnement in plaats van een eenmalige dienst. Ook worden regelmatig diensten voorgespiegeld die niet kunnen worden geleverd. Het kabinet komt nu met wettelijke maatregelen. Een tweede pakket aan maatregelen zal binnenkort aan de Tweede Kamer worden gezonden.

Met de maatregelen moet een einde komen aan de vele klachten over onduidelijke advertenties en onverwacht hoge rekeningen. Vooral jongeren en andere kwetsbare groepen zijn hiervan vaak de dupe bijvoorbeeld wanneer zij ringtones of andere sms-diensten bestellen. Zij zitten dan vaak ongewild en onbedoeld vast aan een duur abonnement waar ze weer moeilijk vanaf komen.

De ministerraad heeft ermee ingestemd dat het ontwerpbesluit voor advies aan de Raad van State zal worden gezonden. De tekst van het besluit wordt openbaar bij publicatie in het Staatsblad.